Cadno in Conversation: Women in Renewables with Julie James MS, Climate Change Minister, and Sara Faye, Government Special Adviser

by | Mar 8, 2024

We are delighted to mark International Women’s Day by inviting you to…

Cadno in Conversation: Women in Renewables
with Julie James MS, Climate Change Minister, and Sara Faye, Government Special Adviser

12.00, Friday 26 April 2024, Swansea (venue TBC)

We are very pleased to announce that Climate Change Minister, Julie James MS and Government Special Adviser, Sara Faye have agreed to kick off our Cadno in Conversation series. We’d love it if you can join us.

This event is free to attend but you must book your place. Places are limited to 30, so be quick!

Book via Ticket Tailor

You can expect some candid insights, networking and lunch. The event will take place in Swansea (venue will be confirmed shortly).

This event is for women working in renewables.

We hope to see you there.

***

Mae’n bleser gennym nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod drwy eich gwahodd i…

Sgwrs Cadno: Menywod mewn Ynni Adnewyddadwy
gyda Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd, a Sara Faye, Cynghorydd Arbennig y Llywodraeth

12.00, Dydd Gwener 26 Ebrill 2024, Abertawe (lleoliad i’w gadarnhau)

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS a Chynghorydd Arbennig y Llywodraeth, Sara Faye wedi cytuno i gychwyn ein cyfres o Sgyrsiau Cadno. Byddem wrth ein bodd pe gallech ymuno â ni.
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i’w fynychu ond mae’n rhaid i chi archebu eich lle. Mae lleoedd yn gyfyngedig i 30, felly byddwch yn gyflym!

Archebwch trwy Ticket Tailor

Gallwch ddisgwyl mewnwelediadau gonest, rhwydweithio a chinio. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Abertawe (lleoliad i’w gadarnhau yn fuan).

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer menywod sy’n gweithio ym maes ynni adnewyddadwy.

Gobeithiwn eich gweld yno.